Rolnictwo Ekologiczne

10 marca 2017
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Chmielnik Zdrój S.A. Zaproszeni goście to: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale - Hubert Ćwik oraz Natalia Antoniewska, BioCert Małopolska - Beata Pietrzyk, ProBiotics Polska- Wojciech Sowiński, Józef Knap.

Szkolenie dotyczyło aspektów związanych z przestawianiem (konwersją) oraz produkcją ekologiczną. Licznie zgromadzeni rolnicy z terenu Doliny Strugu zapoznali się z warunkami, jakie muszą spełnić aby ubiegać się o certyfikat ekologiczny.

Hubert Ćwik, Natalia Antoniewska z PODR Boguchwała oraz Pani Beata Pietrzak z Biocert Małopolska przedstawili zasady obowiązujące w ekologicznej produkcji. Omówili korzyści wynikające z takiego systemu gospodarowania oraz dopłaty, jakie producent może uzyskać w związku z prowadzeniem ekogospodarstwa.

Wojciech Sowiński i Józef Knap poruszyli sprawę dostępności składników pokarmowych w glebie, ich możliwości pobierania przez rośliny oraz zalety stosowania ProBioEmów.

W szkoleniu wzięli także udział przedstawiciele RTR-P Dolina Strugu, które wspiera działania mające na celu popularyzację i zwiększenie produkcji ekologicznej na terenie Doliny Strugu a także klastra Turystycznego oraz klastra Producentów i Przetwórców mikroregionu Dolina Strugu. Działania inicjowane przez lokalne firmy, które również popularyzują produkcję ekologiczną wśród rolników, znacząco wpływają na efekt trwałości Wieloaspektowego Programu Rozwoju "Sami Sobie" w mikroregionie Dolina Strugu, współfinansowanego przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kompendium wiedzy dotyczącej rolnictwa ekologicznego, które znajduje się w prezentacji poniżej.

Dziękujemy przedstawicielom PODR Boguchwała za możliwość udostępnienia materiału.

Dom Zdrowia w Błażowej ofertą Urlopu Duchowego w Dolinie Strugu

15.09.2017 09:01
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Domu Zdrowia w Błażowej i skorzystania z wczasów zdrowotnych na terenie Doliny Strugu!

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56