Konferencja podsumowująca projekt "Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu", Chmielnik 3.XI.2016