Zajęcia stacjonarne organizowane w ramach Szkoły Liderów