1.   Zofia i Zbigniew Litwin 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 121 tel. 17 22 96 265 (Siano),

2.   Zofia i Zbigniew Litwin 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 121 tel. 17 22 96 265 (Pszenica ozima),

3.   Zakład Przetwórczo-Handlowy BASZPOL  36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 6 tel. 17 22 95 556 (Mąka razowa orkiszowa),    

4.   Zakład Przetwórczo-Handlowy BASZPOL  36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 6 tel. 17 22 95 556 (Mąka biała orkiszowa),

5.   Zakład Przetwórczo-Handlowy BASZPOL  36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 6 tel. 17 22 95 556 (Mąka razowa żytnia),

6.   Zakład Przetwórczo-Handlowy BASZPOL  36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 6 tel. 17 22 95 556 (Mąka biała żytnia),

7.   Michał Pajda "Zdrowa Trawa" 36-020 Tyczyn, Borek Stary 35 tel. 880 834 938 (trawa jęczmienna/pszeniczna)

8.   Dorota Mazurak 36-030 Błażowa, Błażowa 683 tel. 608 204 711 (lawenda)

9.   Chmielnik Zdrój S.A., 36-016 Chmielnik, Chmielnik 146, tel. 17 22 96 588 (jałówka)

10. Chmielnik Zdrój S.A., 36-016 Chmielnik, Chmielnik 146, tel. 17 22 96 588 (krowa)

11. Chmielnik Zdrój S.A., 36-016 Chmielnik, Chmielnik 146, tel. 17 22 96 588 (nostrzyk biały)

12. Chmielnik Zdrój S.A., 36-016 Chmielnik, Chmielnik 146, tel. 17 22 96 588 (nostrzyk żółty)

13. Chmielnik Zdrój S.A., 36-016 Chmielnik, Chmielnik 146, tel. 17 22 96 588 (opas)

14. Chmielnik Zdrój S.A., 36-016 Chmielnik, Chmielnik 146, tel. 17 22 96 588 (owies)

15. Chmielnik Zdrój S.A., 36-016 Chmielnik, Chmielnik 146, tel. 17 22 96 588 (pszenica orkisz ozimy)

16. Chmielnik Zdrój S.A., 36-016 Chmielnik, Chmielnik 146, tel. 17 22 96 588 (żyto ozime)

17. Edward Pluta, 36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 88, tel. 17 22 94 316 (jęczmień jary)

18. Edward Pluta, 36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 88, tel. 17 22 94 316 (pszenica ozima)

19. Edward Pluta, 36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 88, tel. 17 22 94 316 (żyto ozime)

20. Edward Pluta, 36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 88, tel. 17 22 94 316 (owies)

21. Edward Pluta, 36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 88, tel. 17 22 94 316 (siano z mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi)

22. Stanisław Pomarański, 36-024 Hyżne, Wólka Hyżneńska 83, tel. 17 22 95 305 (mieszanka strączkowo-zbożowa)

23. Stanisław Pomarański, 36-024 Hyżne, Wólka Hyżneńska 83, tel. 17 22 95 305 (owies)

24. Stanisław Pomarański, 36-024 Hyżne, Wólka Hyżneńska 83, tel. 17 22 95 305 (pszenica zwyczajna)

25. Stanisław Pomarański, 36-024 Hyżne, Wólka Hyżneńska 83, tel. 17 22 95 305 (siano)

26. Stanisław Pomarański, 36-024 Hyżne, Wólka Hyżneńska 83, tel. 17 22 95 305 (sianokiszonka)

27. Stanisław Pomarański, 36-024 Hyżne, Wólka Hyżneńska 83, tel. 17 22 95 305 (żyto ozime)

28. Halina Żak, 36-025 Dylągówka, Szklary 161, tel. 661 535 933 (owies)

29. Halina Żak, 36-025 Dylągówka, Szklary 161, tel. 661 535 933 (łubin wąskolistny)

30. Halina Żak, 36-025 Dylągówka, Szklary 161, tel. 661 535 933 (pszenica ozime)

31. Halina Żak, 36-025 Dylągówka, Szklary 161, tel. 661 535 933 (siano z mieszanki wieloletniej traw)

32. Halina Żak, 36-025 Dylągówka, Szklary 161, tel. 661 535 933 (siano)

33. Krystyna Jasińska, 36-025 Dylągówka, Dylągówka 49, tel. 796 874 340 (pszenica ozime)