1.      Teresa Nycz  36-017 Błędowa Tyczyńska, Błędowa Tyczyńska 93 tel. 17 22 96 339 (Pasztet warzywny),

2.      Ryszard Kusz 36-017 Błędowa Tyczyńska, Błędowa Tyczyńska 196 tel. 692 608 93 (Ocet jabłkowy),

3.      Ryszard Kusz 36-017 Błędowa Tyczyńska, Błędowa Tyczyńska 196 tel. 692 608 936 (Sokomiody),

4.      Ryszard Kusz 36-017 Błędowa Tyczyńska, Błędowa Tyczyńska 196 tel. 692 608 936 (Cydr),

5.      Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Brzezówce 36-024 Hyżne, Brzezówka 45, tel. 17 22 95 205 (nalewka z czerwonej porzeczki)

6.      Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Brzezówce 36-024 Hyżne, Brzezówka 45, tel. 17 22 95 205 (nalewka wiśniowa dożynkowa)