1.      Michał Pleśniak 36-030 Błażowa, Błażowa Dolna 531 tel. 609 867 124

2.      Marek Twardy 36-030 Błażowa, Futoma 326 A tel. 17 23 01 186

3.      Jerzy Panek 36-030 Błażowa, Futoma 702 tel. 17 22 97 433