Kontakt

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe
„Dolina Strugu”
ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa

Tel/Fax.: +48 17 230 12 10
www.dolinastrugu.pl

Biuro Wieloaspektowego Programu Rozwoju
"Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" 
ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn

Tel.: +48 17 230 55 77
e-mail: strug@intertele.pl, www.portal.strug.net