Ogólna charakterystyka mikroregionu

„Dolina Strugu” to mikroregion położony w centralnej części Podkarpacia. Obejmuje tereny czterech gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn usytuowanych
nad brzegami rzeki Strug, od której wywodzi swoją nazwę. Zajmuje powierzchnię 300 km2, którą zamieszkuje 40 919 osób. Mikroregion ma charakter rolniczy,
użytki rolne i leśne zajmują ok. 70% ogólnej powierzchni. Rolnictwo tego obszaru w dużej mierze jest ukierunkowane na produkcję zdrowej, ekologicznej żywności.

Wielu rolników korzysta z pomocy w ramach programów rolno-środowiskowych, a w szczególności z pakietów ekologicznych. W  roku 2009 na 125 planów sporządzonych przez pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego aż 77 zawierała pakiet ekologiczny. Liczba gospodarstw ekologicznych zarówno w Dolinie Strugu jak i całym województwie systematycznie wzrasta. W 2007 roku na Podkarpaciu było 1670 gospodarstw natomiast na koniec 2008 już 1995. Tak dynamicznemu rozwojowi sprzyjają warunki wyznaczone przez mało zanieczyszczone środowisko, wsparcie finansowe w formie dotacji do powierzchni upraw ekologicznych oraz wzrost zapotrzebowania na żywność wysokiej jakości. Dużą rolę w rozpowszechnianiu tego sposobu gospodarowania odgrywają m.in. Stowarzyszenia, których aktualnie na terenie województwa jest 5 w tym jedno z Doliny Strugu – Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych „EKOGAL”. Ekogal zrzesza 36 gospodarstw ekologicznych rożnego profilu.

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” zamierza pobudzić aktywność gospodarczą na terenie Doliny Strugu poprzez realizację min. Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu. Jako obszar wysokiej szansy na sukces biznesowy określono sektor produkcji żywności (zdrowej, ekologicznej) oraz innych produktów lokalnych.

 

,,DOLINA STRUGU JAKO REGION TURYSTYCZNY”

 

Bogactwo przyrodnicze oraz szereg walorów dziedzictwa kulturowego zachęcają do odwiedzenia Doliny Strugu. Spotkać możemy tu malownicze miejsca, które przynaglają nas do pieszych i rowerowych wędrówek. Na ich ścieżkach spotkamy historię zatrzymaną w pięknych, zabytkowych kościołach oraz zabudowaniach dworskich, pałacowych i prostych chłopskich zagrodach.

Na szczególną uwagę zasługuje prywatne muzeum kultury materialnej wsi podkarpackiej, gdzie zgromadzono narzędzia i maszyny rolnicze używane na wsi podkarpackiej. Jest to wspaniały lokalny skansen.

Malownicze widoki zachęcają do odwiedzenia szlakiem pielgrzymim miejsc kultu Matki Bożej. W Chmielniku oraz Hyżnem znajdują się lokalne sanktuaria z cudownymi obrazami Maryi Pocieszycielki. Wiele pięknych legend informuje nas o cudownej opiece Maryi nad tymi rejonami podczas licznych najazdów tatarskich w XVIIw. oraz II Wojny Światowej.          

W Borku Starym u dominikanów również jest Łaskami Słynący Obraz Maryi oraz cudowne źródełko. W Hermanowej, nieopodal Rzeszowa znajduje się Kaplica Matki Boskiej Studziańskiej zwana Studzianką. Jest to leśna kaplica z cudownym źródełkiem znajdująca się w Przylasku- przysiółku wsi Hermanowa.

 Te wszystkie miejsca zachęcają do duchowego odpoczynku w ciszy i pogłębienia wiary. Ich odwiedzenie i modlitwa mogą być rodzajem rekolekcji .

Odwiedzając zaś miasta Tyczyn i Błażowa  nie sposób pominąć tamtejszych świątyń. Kościół parafialny w Tyczynie pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej pochodzi z połowy XVw, a błażowska świątynia (trzecia) pw. św. Marcina zbudowana w latach 1896-1900 jest siedzibą parafii erygowanej przed 1432r.

W Tyczynie na uwagę zasługuje wiele tamtejszych zabudowań i pomników:

- Pałac Wodzickich

- kaplica grobowa Wodzickich

- dworek biskupa W. Betańskiego

- dawny Sąd Grodzki

- Pomnik Grunwaldu

- Pomnik Powstańców Styczniowych

- Pomnik Czynu Patriotycznego

W Błażowej zobaczymy dwór z 1835 roku oraz Pomnik W. Jagiełły wzniesiony w 1910r z okazji 500-rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.

Dla miłośników przyrody mamy w Dolinie Strugu wiele pomników przyrody żywej- są to dęby szypułkowe z obwodem przekraczającym 500cm oraz lipy drobnolistne (460 cm obwodu) oraz ponad 1100ha Obszaru Chronionego Krajobrazu z pięknymi widokami na lasy i malownicze pagórki. Liczne szlaki turystyczne po naszych rejonach niech będą Waszymi przewodnikami!

Serdecznie zapraszamy!    

 

 


 

Warunki naturalne

Dolina Strugu należy do mezoregionu Pogórza Dynowskiego. Jej północno-wschodnia część położona jest na obszarze Hyżniańsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na obszarze Doliny Strugu przeważają nieleśne zbiorowiska roślinne, głównie antropogeniczne, a także półnaturalne, wykorzystywane jako łąki i pastwiska. Liczne zagajniki mają charakter grądów natomiast większe zespoły leśne mają cechy buczyny karpackiej. W lasach głównym gatunkiem jest jodła i buk, następnie sosna, z niewielką domieszką dębów, modrzewi, brzóz, jaworów, świerków, olszy i grabów. W runie leśnym występuje wiele gatunków rzadko spotykanych roślin górskich takich jak skrzyp olbrzym, paprotka zwyczajna, bluszcz pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, barwinek pospolity, marzanka wonna, żywiec gruczołowaty, tojeść gajowa, wilczomlecz migdałolistny i kalina koralowa. Część z nich objęta jest ochroną.

O bogactwie fauny tego regionu świadczy fakt występowania 223 gatunków kręgowców przechodzących tu naturalny rozród. Świat zwierząt to przedstawiciele fauny pochodzenia zachodnioeuropejskiego (jeleń europejski, dzik, zając szarak, lis, jeż i kret), borealno-alpejskiej (dzięcioł trójpalczasty, drozd obrożny, puszczyk uralski, kuna leśna, kwiczoł, jarząbek) oraz gatunki pontyjskie (muchołówka biało szyjka, kobczyk, żołna). Północną granicę gromadnego występowania osiąga tu kilka gatunków górskich takich jak kumak, traszka, pliszka, salamandra plamista. Mają tu również swoje żeremia bobry. Ponadto występuje borsuk, gronostaj, łasica, chomik, a z ptaków drapieżnych- myszołów, orlik krzykliwy i krogulec. 

 

Poniżej, w plikach do pobrania znajdą Państwo kilka danych statystycznych dotyczących 4 gmin "Doliny strugu". 


 

Pliki do pobrania:
Statystyka Hyżne.pdf (452,22 KB)
Statystyka Tyczyn.pdf (447,99 KB)