Chmielnik

Darmowe szkolenia dla przedsiębiorców

02 lutego 2015
Biuro Wieloaspektowego Programu Rozwoju "Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" zaprasza wszystkich przedsiębiorców na szkolenie.

Informujemy, iż w ramach działań Wieloaspektowego Programu Rozwoju "Sami sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" organizowane są szkolenia dla przedsiębiorców. 

Tematyka szkoleń:

  • podstawowe informacje o programie i pojęciach związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
  • ramy prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • uwarunkowania ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • marketing i promocja w przedsiębiorczości,
  • produkty regionalne i turystyczne, tworzenie marki,
  • zewnętrzne źródła finansowania,
  • przykłady dobrych praktyk.

Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu:

  • właściciel małego lub średniego przedsiębiorstwa zamieszkały na terenie gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn, lub
  • właściciel małego lub średniego przedsiębiorstwa prowadzący działalność na tym terenie;

Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany przedstawić kopię zaświadczenia CEDG lub kopię dokumentu poświadczającego zamieszkanie.

Pliki do pobrania:

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.