Kolejny cykl szkoleń

01 października 2014

Dnia  17 czerwca rozpoczęliśmy kolejny cykl bezpłatnych szkoleń  z zakresu: „Podstawy programowania obiektowego na przykładzie języka JAVA” realizowanych w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szkolenie skierowane jest do osób chcących nauczyć się projektowania i budowania aplikacji przy użyciu języka Java

Zachęcamy  do zapoznania się z językiem programowania JAVA na organizowanych szkoleniach w Inter-Klubach. Przypominamy, że zarówno działalność Inter-Klubów jak i organizowane tam bezpłatne szkolenia są możliwe dzięki realizacji Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zapraszamy chętnych, którzy zgłosili telefonicznie w Biurze Projektu swój udział w szkoleniu i otrzymali telefoniczne potwierdzenie udziału.

Szkolenia odbywają się według harmonogramu zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany dotyczące harmonogramu będą uzgadniane indywidualnie.

Wszystkich pozostałych, którzy są zainteresowani organizowanymi szkoleniami prosimy o sprawdzanie naszej strony www.dolinastrugu.pl na której będziemy podawać informacje o kolejnych planowanych szkoleniach. Informacje można również uzyskać w Biurze Projektu pod nr telefonu 017 230 55 77.

Harmonogram szkolenia „Podstawy programowania obiektowego na przykładzie języka JAVA” znajduje się w zdjęciach.

Zapytanie ofertowe nr 120 RTRP/VL/2020

30.04.2020 11:00
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Ogrodzenie działek pod uprawy roślinne i wypas bydła"

Zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych Doliny Strugu

18.09.2019 15:36
Serdecznie zapraszamy na organizowane w ramach środków PROW na lata 2014-2020 Forum współpracy organizacji pozarządowych z terenu Doliny Strugu.

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.