REKRUTACJA NA SZKOLENIA W INTER-KLUBACH

01 października 2014

Serdecznie zapraszamy na kolejne 2 cykle specjalistycznych szkoleń komputerowych o tematyce :

1.       Budowa i programowanie robotów, Inter-Klub:

·         Dylągówka- 25,29,31 lipca 2014, 4,6 sierpnia 2014

·         Wólka Hyżneńska- 28,30 lipca 2014, 1,5,7 sierpnia 2014

2.       Obróbka zdjęć cyfrowych – na bazie programu Corel Paint Shop Pro, Inter-Klub:

·         Hyżne- 25,29,31 lipca 2014, 4,6 sierpnia 2014

·         Zabratówka- 28,30 lipca 2014, 1,5,7 sierpnia 2014

 

Przypominamy, że udział w szkoleniach mogą brać osoby zamieszkałe teren Doliny Strugu tj. 4 gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn.

Mogą zgłaszać się osoby w każdym wieku ale zalecana jest co najmniej podstawowa znajomość obsługi komputera w przypadku szkolenia Obróbka zdjęć cyfrowych – na bazie programu Corel Paint Shop Pro.

Natomiast szkolenie z Budowy i programowania robotów kierowane jest zarówno dla najmłodszych jak i osób dorosłych.

 

Gorąco zapraszamy do zgłaszania się pod nr telefonu- 17 2305 577,
bądź mailowo- m.pepek@dolianstrugu.pl  podając imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer kontaktowy.

Szkolenia komputerowe w Inter-Klubach realizowane są w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zapytanie ofertowe nr 120 RTRP/VL/2020

30.04.2020 11:00
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Ogrodzenie działek pod uprawy roślinne i wypas bydła"

Zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych Doliny Strugu

18.09.2019 15:36
Serdecznie zapraszamy na organizowane w ramach środków PROW na lata 2014-2020 Forum współpracy organizacji pozarządowych z terenu Doliny Strugu.

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.