Prezi - innowacyjne prezentacje multimedialne online

01 października 2014
Zapraszamy wszystkie osoby z terenu Doliny Strugu do wzięcia udziału w bardzo ciekawym szkoleniu obsługi programu Prezi, dzięki któremu prezentacje multimedialne nabierają nowego znaczenia.

Ciekawy, nowoczesny sposób prezentowania informacji to w dzisiejszych czasach podstawa dla uczniów, studentów a także podczas spotkań biznesowych czy konferencji. Bardzo istotnymi elementami podczas prezentacji jest przykuwanie uwagi słuchaczy, wizualizacja zależności pomiędzy przedstawianymi danymi, używanie dużej ilości zdjęć i wideo a także możliwość tworzenia wspólnej prezentacji przez osoby z różnych stron świata. Te wszystkie możliwości daje program Prezi, dlatego zachęcamy do zapisywania się na szkolenie w Biurze projektu w Tyczynie, pod nr tel. 17 2305 577, mailowo pod adresem m.pepek@dolinastrugu.pl podając imię, nazwisko adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy bądź u opiekunów Inter-Klubów. Szkolenie rozpocznie się 18 sierpnia 2014 w Kąkolówce. Będą to darmowe 3-dniowe szkolenia, 4 h dziennie w każdym z 10 Inter-Klubów. Każdy z uczestników otrzyma darmowy catering oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie kierowane jest do osób zamieszkujących teren Doliny Strugu tj. 4 gmin- Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn. Mogą zgłaszać się osoby w każdym wieku, zalecana jest podstawowa znajomość komputera oraz przeglądarek internetowych.

Szczegółowy harmonogram szkolenia w poszczególnych Inter-Klubach: Harmonogram Prezi.pdf

Szkolenia komputerowe w Inter-Klubach realizowane są w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 117/RTRP/VL/2019

15.05.2019 20:49
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej"

Wyjaśnienia do zapytania nr 116/RTRP/VL/2019

08.05.2019 13:28
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 116/RTRP/VL/2019