Aktualizacja godzin otwarcia Inter-Klubów

01 października 2014

Informujemy, że zmianie uległy godziny otwarcia Inter-Klubu w Błażowej. Poniżej aktualne godziny otwarcia Inter-Klubów:

Godziny otwarcia Inter-Klubów.pdf- aktualizacja z dnia 28.08.2014 r.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do zapisywania się na specjalistyczne szkolenia komputerowe w Inter-Klubach:

Obróbka zdjęć cyfrowych na bazie programu Corel PaintShop Pro w miejscowościach:

  1. Wola Rafałowska- 29 sierpnia, 2,4,8,10 września 2014 r.
  2. Futoma- 16,18,22,24,26 września 2014 r.
  3. Hermanowa- 17,19,23,25,29 września 2014 r.

Budowa i programowanie robotów w miejscowościach:

  1. Kąkolówka- 15,17,19,23,25 września 2014 r.
  2. Hyżne- 16,18,22,24,26 września 2014 r. 

Prezi- innowacyjne prezentacje multimedialne online w miejscowościach:

  1. Błażowa- 4,8,10 września 2014 r.
  2. Borek Stary- 11,15,17 września 2014 r. 
  3. Wólka Hyżneńska- 16,18,20 września 2014 r.
  4. Futoma- 19,23,25 września 2014 r.
  5. Wola Rafałowska- 22,24,26 września 2014 r.

Zapisy prowadzone są pod nr. telefonu 17 2305 577, mailowo pod adres m.pepek@dolinastrugu.pl (podając imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy) bądź u opiekuna Inter-Klubu. 

Szkolenia komputerowe w Inter-Klubach realizowane są w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zapytanie ofertowe nr 120 RTRP/VL/2020

30.04.2020 11:00
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Ogrodzenie działek pod uprawy roślinne i wypas bydła"

Zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych Doliny Strugu

18.09.2019 15:36
Serdecznie zapraszamy na organizowane w ramach środków PROW na lata 2014-2020 Forum współpracy organizacji pozarządowych z terenu Doliny Strugu.

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.