Tyczyn

Zapraszamy do składania ofert

26 maja 2015
Zapytania ofertowe nr 77-79/RTRP/SC/2015 dotyczą przeprowadzenia szkoleń w Inter-Klubach oraz świadczenia usługi cateringowej podczas tych szkoleń.

Zapraszamy do składania ofert na zapytania ofertowe dotyczące przeprowadzenia 2 specjalistycznych szkoleń komputerowych w Inter-Klubach:

1.       „Microsoft Excel 2010- średnio zaawansowany” 

2.       „Zakładanie bloga”

oraz obsługę cateringową w trakcie ich trwania.
Treść zapytań znajdą Państwo pod adresem: http://www.portal.strug.net/zapytaniaofertowe

Jednocześnie zapraszamy wszystkie osoby zamieszkałe teren Doliny Strugu tj. gminy Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn do zapisywania się na szkolenia pod nr. telefonu: 17 2305 577, bądź mailowo na adres: m.pepek@dolinastrugu.pl podając swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.

Zapraszamy!

Zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych Doliny Strugu

18.09.2019 15:36
Serdecznie zapraszamy na organizowane w ramach środków PROW na lata 2014-2020 Forum współpracy organizacji pozarządowych z terenu Doliny Strugu.

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 117/RTRP/VL/2019

15.05.2019 20:49
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej"