Podsumowanie działań szkoleniowych w Inter-Klubach

14 lutego 2017
Inter-Kluby na stałe wpisały się w rozwój społeczeństwa informacyjnego Doliny Strugu.

W czasie trwania Wieloaspektowego Programu Rozwoju "Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" odbyło się 20 specjalistycznych szkoleń w Inter-Klubach. Dawały one nie tylko możliwości wzięcia udziału w specjalistycznych kursach obsługi komputera, ale spełniały się również jako miejsca integracji i spotkań lokalnej społeczności oraz służyły zbudowaniu integracji w wymiarze ponadlokalnym. Stworzone Inter-Kluby stanowiły zaplecze dla współpracy osób o podobnych zainteresowaniach, jak również zainicjowania współpracy międzypokoleniowej. Szkolenia organizowany były zarówno dla osób młodych jak i starszych. Odbiorcami były osoby posługujące się na co dzień komputerem chcące pogłębić swoją wiedzę, jak również osoby starsze, które nigdy nie miały okazji zetknąć się z technologiami komputerowymi. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 1400 uczestników

 

Tematy szkoleń:

1. Obróbka zdjęć cyfrowych – na bazie programu Corel Paint shop pro    

2. Programu Corel VideoStudio Pro  

3. Podstawy obsługi: komputera, programu Word i Excel. Internet i poczta elektroniczna

4. Podstawy programowania obiektowego na przykładzie języka Java      

5. Budowa i programowanie robotów          

6. Obsługa komputera, multimedia oraz wykorzystanie Internetu w życiu codziennym

7. Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią Drupal

8. Obróbka zdjęć cyfrowych Corel Paint shop

9. Budowa i programowanie robotów

10. Prezi - innowacyjne prezentacje multimedialne online

11. Microsoft Excel 2010- poziom podstawowy       

12. Energia odnawialna- doświadczenia z czystą energią

13. Projektowanie grafiki 3D za pomocą programu Blender

14. Bezpieczeństwo komputerowe

15. Microsoft Excel 2010- średnio zaawansowany

16. Zakładanie bloga

17. Corel Draw x5

18. Microsoft Excel 2010- wizualizacja danych

19. Corel PaintShop Pro

20. Programowanie C++.

 

Funkcjonowanie Inter-Klubów oraz przeprowadzone w nich szkolenia były współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Galeria zdjęć ze szkolenia w Inter-Klubie w Hermanowej.

Zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych Doliny Strugu

18.09.2019 15:36
Serdecznie zapraszamy na organizowane w ramach środków PROW na lata 2014-2020 Forum współpracy organizacji pozarządowych z terenu Doliny Strugu.

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 117/RTRP/VL/2019

15.05.2019 20:49
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej"