Tyczyn

Zakończenie szkoleń

20 lutego 2015
Zakończenie kolejnych szkoleń w Inter-Klubach

Z przyjemnością informujemy, iż 19 lutego zakończyły się ostatnie 2 cykle specjalistycznych szkoleń w Inter-Klubach. Szkolenia o tematyce: „Microsoft Excel 2010- poziom podstawowy” oraz „Energia odnawialna- doświadczenia z czystą energią” trwały od 8 grudnia 2014 roku. W każdym z 10 Inter-Klubów rozmieszczonych na terenie Doliny Strugu wzięło udział 7 osób. Uczestnicy zgodnie przyznają, że szkolenia te przynoszą widoczne efekty dla ich rozwoju osobistego, umiejętności zawodowych a w przypadku szkoleń z energii odnawialnej mogą łączyć zdobywanie wiedzy z dobrą zabawą.

Każdy z uczestników w ramach szkolenia trwającego 4 dni (w każdym dniu 4 h), miał zapewniony catering oraz otrzymywał materiały szkoleniowe.

W perspektywie przyszłości zaczynają się rodzić pomysły na nowe szkolenia a Państwa zapraszamy do składania propozycji, jakie jeszcze szkolenia powinny zostać zorganizowane w Inter-Klubach. Zapraszamy równocześnie do korzystania z oferty Inter-Klubów w czasie poza organizowanymi szkoleniami.

 

Funkcjonowanie Inter-Klubów oraz szkolenia w nich organizowane współfinansowane są przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimiUnii Europejskiej.

Zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych Doliny Strugu

18.09.2019 15:36
Serdecznie zapraszamy na organizowane w ramach środków PROW na lata 2014-2020 Forum współpracy organizacji pozarządowych z terenu Doliny Strugu.

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 117/RTRP/VL/2019

15.05.2019 20:49
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej"