Partnerstwo szwajcarskie

10 września 2014
Na czym polega partnerstwo szwajcarskie w Dolinie Strugu

Partnerstwo szwajcarskie

Zarówno Dolina Strugu, jak i region Emmental są regionami skrajnymi w swym narodowym otoczeniu, które tradycyjnie wyróżniają się swym bardzo rolniczym charakterem (sektor dominujący).
Obydwa były z tego powodu do niedawna – Dolina Strugu, czy też do XX wieku – Emmental typowymi regionami migracyjnymi z bilansem ujemnym. Zauważalne jest jednak, że społeczeństwo zarówno Emmental ze swymi dążeniami poetycko-protestanckimi jak również społeczeństwo Doliny Strugu ze swym tradycyjnie konserwatywnym katolicyzmem myśli i działa w sposób tradycyjny i związany z ojczyzną. Fakt ten przez stulecia ukształtował szczególny typ człowieka, który przy wszystkich różnicach pokazuje też zauważalne cechy wspólne (silne poczucie wspólnoty, poczucie odpowiedzialności, przywiązanie do ziemi, dumę, przywiązanie do ojczyzny i inne). Przy tym wszystkim ważną rolę odegrał również podobny krajobraz Doliny Strugu i Emmental obydwa reprezentują przedgórską strefę pagórkowatą z obszarem zdominowanym przez rzekę (Strug, Emme).

Obydwa były też czy będą nawiedzane przez katastrofy naturalne (powodzie, osunięcia ziemi), jak właśnie teraz (maj, 2010) w Dolinie Strugu. Świadomość społeczeństwa dotycząca możliwości pojawienia się często nieobliczalnych klęsk żywiołowych jest tu i tam bardzo wyraźna.

Rozwój gospodarczy ostatnich lat i dziesięcioleci przebiegał w obu regionach podobnie. Pomimo bardzo odmiennej historii obu regionów w czasach nowożytnych i pomimo różnego położenia w Europie, istnieją tu jednak zaskakujące podobieństwa. Obydwa regiony są słabe strukturalnie i z tego powodu należą z pewnością do przegranych w globalizacji. Poza rolnictwem i gospodarką leśną obydwa dysponują przede wszystkim miejscami pracy w przedsiębiorstwach małych i średnich (MŚP). 
W obu regionach prawie całkowicie brak dużych przedsiębiorstw.

Dalszą cechą wspólną jest chyba fakt, że zarówno Dolina Strugu jak i Emmental pozostają pod silnym naciskiem graniczących dużych/większych aglomeracji (Dolina Strugu – miasto Rzeszów, Emmental – Berno, Thun). Obydwa regiony narażają się z jednej strony na niebezpieczeństwo stania się „sypialniami” dla centrów, z drugiej zaś w ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzrosła liczba osób, które muszą szukać pracy poza regionem. Szczególnie dla młodszej generacji zarówno tu jak i tam coraz trudniej jest znaleźć odpowiednie miejsce pracy w swoim regionie. Obok tych raczej negatywnych trendów, istnieje naturalnie również wiele pozytywnych cech wyróżniających oba regiony. Chodzi tutaj szczególnie o duży potencjał turystyczny obu regionów.

W dużym stopniu nietknięta lub przynajmniej nienaruszona natura, urok przedgórskiego krajobrazu z jego pagórkami i dolinami, bogactwo i specyfika lokalnej flory
i fauny, zdrowy klimat i inne. Ponadto związane z nimi duże tradycje kulinarne, rękodzielnicze i folklorystyczne pozwalają obu regionom stać się atrakcyjnym
i niezapomnianym przeżyciem dla gości zagranicznych/turystów.

W konkretnym wykorzystaniu zalet swego położenia region Emmental wykazuje dziś zauważalną przewagę nad Doliną Strugu. Nie wskazując w tym miejscu na przyczyny tej sytuacji możliwe uzasadnienie dla potencjalnej współpracy jest następujące: Dolina Strugu może sięgnąć do bardzo użytecznych doświadczeń regionu Emmental zdobytych w ostatnich dziesięcioleciach w promowaniu

turystyki regionalnej, produkcji i dystrybucji produktów regionalnych jak również w innym zakresie.

Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”

                Region Dolina Strugu wypracowuje obecnie wieloletni plan rozwoju regionalnego, który w przypadku ostatecznej akceptacji przez Warszawę i Berno, da ważne impulsy dla rozwoju regionu Doliny Strugu. Na podstawie rożnych rozmów i wyjaśnień doszliśmy do przekonania, że najwcześniej wchodzą w grę następujące istotne obszary (merytoryczne i funkcjonalne) partnerskiej współpracy pomiędzy Doliną Strugu i Emmental:

— Lokalna promocja przedsiębiorczości: przekazanie praktycznych doświadczeń i zaleceń, które w tym zakresie zebrane zostały w regionie Emmental w ostatnich latach; grupa docelowa w Dolinie Strugu: Inkubator Instytucjonalny, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedstawiciele władz lokalnych

— Regionalna strategia promocji: doradztwo Dolinie Strugu w sprawie konkretyzowania spojnej strategii rozwoju regionalnego na podstawie tutejszych doświadczeń

— Gospodarka agroturystyczna: wsparcie Doliny Strugu względnie zainteresowanych kręgow/instytucji przy wypracowaniu lub sukcesywnej realizacji atrakcyjnej zintegrowanej oferty agroturystycznej

— Rozwój marki regionalnej: na całym świecie słowo Emmental kojarzy się w pierwszej linii z typem sera (w przypadku idealnym: z dużymi dziurami i orzechowym smakiem) tysiąckrotnie kopiowanym.

W ramach Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” przewidziano następujące rodzaje współpracy:

— Prowadzenie przez prelegentów ze Szwajcarii wykładów i szkoleń dla uczestników Szkoły Liderów z zakresu rozwoju regionalnego oraz promocji regionu, a także budowania skutecznej strategii w tych obszarach. Odbiorcami szkoleń będą przedstawiciele lokalnych władz, organizacji i podmiotów zainteresowanych rozwojem Doliny Strugu

— Prowadzenie szkoleń w ramach działalności realizowanej przez Inkubator Instytucjonalny,

skierowanych do przedsiębiorców, osób zamierzających założyć działalność gospodarczą oraz właścicieli gospodarstw rolnych i agroturystycznych. Przedmiotem szkoleń będzie przekazanie doświadczeń regionu Emmental w zakresie kreowania regionalnej marki oraz sposobów wykorzystania walorów regionalnych w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego.

— Wsparcie doradcze partnerów szwajcarskich w zakresie opracowania i realizacji strategii promocji marki „Doliny Strugu”.

 

Chmielnik

Zapytanie ofertowe nr 113/RTRP/VL/2018

12.11.2018 09:42
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie linii do rozbioru, dojrzewania i pakowania,ekologicznej wołowiny oraz dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu chłodzenia i mrożenia"

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT!

25.10.2018 23:45
Dotyczy zamówienia nr 112/RTRP/VL/2018

Zapytanie ofertowe nr 112

09.10.2018 14:28
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz wykonania inwestycji pod nazwą: Budowa ogrodniczych tuneli foliowych.

Dom Opieki Dziennej w Błażowej uruchomiony

05.06.2018 19:05
Już od pewnego czasu funkcjonuje w Błażowej Dom Opieki Dziennej

Szkolenia na instalatora systemów OZE

28.05.2018 12:13
Sieć Parków Energii Słonecznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Błażowej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia na instalatora systemów OZE, w ramach projektu „Specjalista nowych technologii - instalator systemów OZE”.