Nabór nr II- unieważniony

Nabór unieważniony

15 października 2015

Dofinansowanie projektów MŚP - nabór nr 2 LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Do dnia 16 listopada 2012 roku do godz. 14:30 został złożony jeden wniosek, który został poddany ocenie przez Komisję Przyznającą Dotacje.
19 listopada 2012

LISTA PYTAŃ OD WNIOSKODAWCÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻONE DO DNIA 29 PAŹDZIERNIKA...

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM NABOREM NR 2 – TRADYCYJNE PRZRTWÓRNIE OWOCÓW OPARTE NA EKOLOGICZNYCH PRODUKTACH ORAZ ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA
29 października 2012

Otwarty nabór nr 2 wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące...

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami...
17 września 2012