Nabór nr IV- tradycyjne piekarnie

Projekty zrealizowane w ramach naboru nr 4- tradycyjne piekarnie

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które zostały zrealizowane w ramach naboru nr 4- tradycyjne piekarnie.
15 października 2015

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PO OCENIE PRZEZ KPD- NABÓR IV

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania - nabór nr 4 - tradycyjne piekarnie
17 marca 2014

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Do dnia 28 października 2013 roku do godz. 1500 wpłynęło trzy wnioski, które zostaną poddane ocenie formalnej.
30 października 2013

Otwarty nabór nr 4 wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące...

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami...
30 września 2013