Nabór nr V- przetwórnie owocowo-warzywne

Projekty realizowane w ramach naboru nr V- przetwórnie owocowo-warzywne

Projekty są obecnie w trakcie realizacji, poniżej kilka informacji na temat planowanych działań.
15 października 2015

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA MŚP - PRZETWÓRNIE OWOCOWO-WARZYWNE

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania- nabór nr 5 - przetwórnie owocowo-warzywne
17 marca 2014

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PO OCENIE FORMALNEJ

Ocenę formalną przeszły i do oceny merytorycznej zakwalifikowano następujące wnioski.
19 listopada 2013

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Do dnia 28 października 2013 roku do godz. 1500 wpłynęło pięć wniosków, które zostaną poddane ocenie formalnej.
19 listopada 2013

Otwarty nabór nr 5 wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące...

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami...
30 września 2013