Nabór nr VII- przedsięwzięcia związane z turystyką

Projekty zrealizowane w ramach naboru nr 7- przedsięwzięcia związane z turystyką

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zrealizowanymi projektami, które otrzymały dofinansowanie SPPW.
16 października 2015

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z AGROTURYSTYKĄ

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 7- przedsięwzięcia związane z turystyką po ocenie przez KPD
17 marca 2014

Pytania wnioskodawców dotyczące naboru nr 7- wsparcia przedsięwzięć związanych...

LISTA PYTAŃ OD WNIOSKODAWCÓW, KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻONE DO DNIA 8 LISTOPADA 2013 ROKU W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM NABOREM NR 7 – NA PROJEKTY DOTYCZĄCE...
18 listopada 2013

Otwarty nabór nr 7 wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące...

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami...
28 października 2013