Nabór nr VIII- rozwój pszczelarstwa

Lista rezerwowa- informacje dla wnisokodawców, których wnioski zostały wybrane...

Poniżej przedstawiamy wykaz niezbędnych dokumentów do umowy o dofinansowanie.
09 sierpnia 2016

Dokumentacja związana z realizacją podprojektów w naborze nr 8- pszczelarstwo

Zapraszamy beneficjentów do zapoznania się, pobierania oraz korzystania z poniższych wzorów dokumentów w celu prawidłowej realizacji podprojektów.
11 maja 2016

Informacje dla wnisokodawców, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania...

Poniżej przedstawiamy wykaz niezbędnych dokumentów do umowy o dofinansowanie.
26 kwietnia 2016

Tyczyn

Wyniki naborów wniosków 8 i 9

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru wniosków nr 8- pszczelarstwo. Nabór nr 9- turystyka jeszcze nie został ostatecznie rozstrzygnięty.
26 kwietnia 2016

Tyczyn

Ocena wniosków o dofinansowanie w naborach 8 i 9

Ostatnie dwa nabory wniosków o dofinansowanie przeprowadzone w ramach Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”...
08 kwietnia 2016

Tyczyn

Ogłoszenie naboru nr VIII

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem naboru oraz dokumentacją aplikacyjną
03 lutego 2016