Opis

W ramach programu przewidziano, w ramach modułu Inkubatora Instytucjonalnego, udzielenie sześciu grantów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w dziedzinach rokujących największe nadzieje na powodzenie biznesowe.

Przewiduje się przeprowadzenie konkursu grantów dla MŚP w I kwartale realizacji programu, czyli IV kwartale 2010 r. Dopiero po jego sfinalizowaniu (udzieleniu dotacji 6 przedsiębiorcom) wspierane będą dalsze przedsiębiorstwa (25) pozyskiwaniu kapitału ze źródeł zewnętrznych.

System naboru, oceny i wyboru grantów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw został opisany w Regulaminie dotyczącym mechanizmu przekazywania dotacji dla MŚP.