Trwają szkolenia w Szkole liderów

15 grudnia 2015
Szkolenia są współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W czwartym kwartale rozpoczęły się  szkolenia  dla osób dorosłych z terenu Doliny Strugu w ramach „Szkoły Liderów”. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18 lat oraz zamieszkanie na terenie Doliny Strugu (gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn). Szkolenie skierowane jest m.in. do absolwentów szkół wyższych, osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, nauczycieli, samorządowców, działaczy społecznych oraz przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Szkolenie składa się z 2 cykli szkoleń o następującej tematyce:

1.    Autoprezentacja

2.    Skuteczne przekonywanie

3.    Asertywność

4.    Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem

5.    Komunikacja interpersonalna

6.    Budowanie relacji z otoczeniem.

7.    Kreowanie wizerunku

8.    Relacje z mediami

9.    Wystąpienia publiczne

10.  Ścieżka rozwoju zawodowego i osobistego.

11.  Prowadzenie spotkań

12.  Efektywna praca zespołowa

13.  Przywództwo

14.  Rozwiązywanie konfliktów

15.  Podejmowanie decyzji

16.  Delegowanie, motywowanie i negocjacje

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.