Podsumowanie zajęć stacjonarnych i pozalekcyjnych, organizowanych w ramach Szkoły Liderów

14 lutego 2017
Zajęcia te odbywały się w ramach Wieloaspektowego Programu Rozwoju "Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu"

     

      

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

W miesiącu lipcu 2016 roku zakończyły się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Szkoły Liderów w związku z realizacją Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.W zajęciach uczestniczyło łącznie 60 grup dzieci i młodzieży z terenu Doliny Strugu.
Uczestnicy brali udział w zajęciach z psychologii twórczości, zajęciach plastycznych, teatralnych, muzycznych oraz zajęciach uczących współpracy w różnych zespołach. Organizowane były warsztaty tematyczne, spotkania integracyjne oraz spotkania w ramach kół zainteresowań jak również zapraszano znane osoby, w tym liderów lokalnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia związane z lokalnymi i historycznymi tradycjami.

Galeria zdjęć z zajęć pozalekcyjnych.

 

 

Zajęcia stacjonarne

W miesiącu czerwcu 2016 r zakończył się cykl szkoleń w ramach I, II, III oraz IV Modułu w ramach Szkoły Liderów w związku z realizacją Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W ramach projektu „Szkoły Liderów” uczniowie zostali objęci specjalnie dobranymi formami kształcenia, które wykraczają poza istniejący program nauczania mając na celu rozwijanie umiejętności pracy w zespole, osiągania kompromisu, negocjowania, perswazji, organizacji współdziałania wielu osób itp. Szkolenia obejmowały zarówno zagadnienia związane z ekonomią, prawem jak i z zakresu wspólnoty lokalnej czy kultury i komunikacji społecznej.
Celem tych szkoleń było przygotowanie przyszłych liderów, którzy będą podejmować działania aktywizujące lokalną społeczność oraz zmierzać do rozwoju społeczno-gospodarczego Doliny Strugu. W zajęciach uczestniczyło łącznie 400 osób.

Galeria zdjęć z zajęć stacjonarnych.

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.