Szkoła Liderów

06 października 2014

Szkoła Liderów

Projekt pod nazwą „Szkoła liderów” zlokalizowany będzie w miejscowości Chmielnik w gminie o takiej samej nazwie, wchodzącej w skład mikroregionu Dolina Strugu. Szkoła liderów będzie bazować na istniejącym budynku Społecznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Doliny Strugu w Chmielniku, pod adresem nr 4b, 36-016 Chmielnik.

Projekt będzie zatem polegał na stworzeniu i wykorzystywaniu infrastruktury edukacyjnej w oparciu o doświadczenia istniejących placówek dla potrzeb młodzieży gimnazjalnej i licealnej, a także osób dorosłych. Celem tych działań będzie przygotowanie przyszłych liderów, którzy podejmować będą działania aktywizujące lokalną społeczność i zmierzające do zintensyfikowania rozwoju społeczno gospodarczego Doliny Strugu.

W ramach projektu przewidziano rozbudowę istniejącego budynku szkoły o dwukondygnacyjne podpiwniczone skrzydło (mieszczące 4 sale lekcyjne, 2 pomieszczenia wielofunkcyjne na kondygnacji obniżonej w stosunku do poziomu gruntu, sanitariaty na każdej kondygnacji, ciągi komunikacyjne i strych nieużytkowy) o powierzchni całkowitej około 380 m2. W każdej z sal lekcyjnych w trakcie zajęć jednocześnie przebywać będzie mogło do 20 uczniów/słuchaczy. Powstała infrastruktura wykorzystywana będzie intensywnie do prowadzenia lekcji i szkoleń zgodnie z odpowiednimi programami opracowanymi dla potrzeb Szkoły liderów. Odbiorcami wskazanych działań edukacyjnych będą uczniowie oraz osoby dorosłe.

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.