Rzeszów

Spotkanie klastra

30 lipca 2015

W dniu 24 lipca 2015r. o godzinie 18.00 w Domu Gościnnym ,,Dębinówka” odbyło się spotkanie członków klastra agroturystycznego. Tematem przewodnim spotkania było omówienie planowanych działań promocyjnych klastra, inicjowanie wspólnych przdsięwzięć przez członków klastra oraz wystąpienie Pana Jerzego Zięby, który w bardzo interesujący sposób opowiadał zebranym o walorach  naturoterapii, szczególnie w odniesieniu do naturalnych metod leczenia i  zapobiegania chorobom przewlekłym i nowotworom. W dalszej części spotkania prowadzono dyskusję na temat możliwości połączenia turystyki z leczeniem głównie dzięki wykorzystaniu produktów ekologicznych.

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.