Tyczyn

Agroturystyka Doliny Strugu

01 grudnia 2015
W ramach działalności Klastra Turystycznego mikroregionu Dolina Strugu wydana została publikacja „Agroturystyka Doliny Strugu”.

Publikacja przedstawia podmioty obecnie należące do klastra i wiele ciekawych informacji między innymi na temat naszego mikroregionu- jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych a także pod kątem atrakcji turystycznych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do biura Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w Tyczynie, ul. Kościuszki 8 po bezpłatne egzemplarze publikacji. Poniżej wersja elektroniczna.

Miłej lektury!

 

AGROTURYSTYKA DOLINY STRUGU.pdf

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.