Tyczyn

W zeszły poniedziałek miało miejsce spotkanie klastra turystycznego

09 grudnia 2015
Na spotkaniu klastra turystycznego mikroregionu Dolina Strugu omawiano szereg tematów dotyczących realizacji Wieloaspektowego Programu Rozwoju "Sami Sobie" w mikroregionie Dolina Strugu

Na początku spotkania została poruszona tematyka związana planowanym ogłoszeniem naboru na przedsięwzięcia związane z turystyką. Część członków klastra, wyraziła swoje opinie i spostrzeżenia dotyczące planowanego naboru, dyskutowano na temat wydatków kwalifikowalnych, na które będą mogły być składane wnioski patrząc z perspektywy poprzedniego naboru. Ważnym elementem tej części spotkania było przedstawienie przez kierownika projektu, Pana Przemysława Grzebyka planowanego rozszerzenia działań kwalifikowalnych, które są na razie na etapie konsultacji.

Kolejnym tematem, który został poruszony na poniedziałkowym spotkaniu była kwestia związana z prowadzonymi działaniami certyfikacyjnymi, które w opinii członków klastra zwiększą atrakcyjność nie tylko gospodarstw agroturystycznych, ale także pozwolą na wykreowanie mikroregionu Doliny Strugu jako regionu atrakcyjnego między innymi pod względem turystycznym, wysokiej jakości produktów spożywczych, ekologicznych a także szeroko pojętego produktu lokalnego.

Uczestnicy spotkania otrzymywali także wydaną niedawno publikację „Agroturystyka Doliny Strugu”, która była inicjatywą członków klastra. Wszyscy członkowie zgodnie przyznawali, iż publikacja wykonana została w sposób nowoczesny z ładną szatą graficzną, profesjonalnie wykonanymi zdjęciami i na pewno będzie stanowić ciekawą pozycję dla gości ich gospodarstw agroturystycznych.

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.