Tyczyn

Wstępne koncepcje naboru na turystykę

18 stycznia 2016
Podczas grudniowego spotkania dyskutowano głównie na temat planowanych naborów wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z turystyką.

Tematem spotkania członków Klastra było przygotowanie się do naboru wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące przedsięwzięć związanych z turystyką. Wsparcie udzielane będzie ze środków szwajcarskich w ramach oszczędności z lat poprzednich. Podobnie jak w latach poprzednich o wsparcie ubiegać się mogą:

- właściciele gospodarstw agroturystycznych, posiadający gospodarstwo agroturystyczne na terenie Doliny Strugu, tj. jednej z następujących gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn;

-  MŚP prowadzący usługi turystyczne, którego inwestycja realizowana z dofinansowania jest zlokalizowana na terenie Doliny Strugu;

- rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i adres stałego zameldowania na terenie Doliny Strugu zamierzający rozpocząć działalność agroturystyczną.

 

Środki w ramach udzielanych dotacji przyznawane będą w kwocie ok. 10 000,00 CHF. Będą mogły być przeznaczane na remont i adaptację pomieszczeń, zakup nowego wyposażenia oraz koszty promocji.

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.