Ostatnie spotkanie klastrów w tym roku za nami

22 grudnia 2016
W dniu 13 grudnia 2016 r. miało miejsce ostatnie w tym roku połączone spotkanie klastrów Turystycznego oraz Producentów i Przetwórców mikroregionu Dolina Strugu.

Na początku spotkania, Prezes Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, Pan Kazimierz Jaworski, przywitał wszystkich obecnych na spotkaniu, również przedstawicieli Centrum Projektów Polska Cyfrowa: Panią Katarzynę Birek oraz Jakuba Kareńko, którzy przebywali na kontroli Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu.

Po przywitaniu, Prezes zaprosił wszystkich obecnych do zapoznania się z programami finansowania gospodarstw rolnych i ekologicznych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zbliżającym się naborem na restrukturyzację gospodarstw (I kwartał 2017 r.).

Następnie Pani Monika Szymańska podsumowała dotychczasową działalność obydwu klastrów, wydarzenia jakie współorganizowały, wydane materiały promocyjne, organizowane konferencje, reasumując, iż dotychczas była to bardzo owocna współpraca. Po podsumowaniu, Pani Monika zaproponowała aby spośród członków obydwu klastrów zostali wybrani ich przedstawiciele, którzy będą pełnić niejako funkcję koordynatorów. Po przeprowadzeniu głosowania, koordynatorem klastra producentów i przetwórców została Pani Dorota Leniard, zaś klastra turystycznego, Pani Małgorzata Kielar.

Po przeprowadzeniu wyborów, Pani Monika przedstawiła obecnym na spotkaniu podstawowe informacje na temat ogłoszenia o naborze wniosków na rozwój MŚP w ramach RPO WP w poddziałaniu 1.4.1 a następnie odpowiadała na pytania zainteresowanych osób.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie propozycji wynajęcia powierzchni handlowej dla członków klastra przetwórczego na Giełdzie Agrohurt w Rzeszowie. W trakcie dyskusji poszczególne osoby wyraziły swoje opinie dotyczące wynajęcia powierzchni na podstawie doświadczenia w tego rodzaju sprzedaży. Po zakończeniu dyskusji ustalono miejsce dalszych spotkań klastrów na biuro projektu w Tyczynie, w okresie od stycznia do kwietnia 2017 roku. Na zakończenie spotkania, Kierownik programu, Pan Przemysław Grzebyk podziękował wszystkim za obecność, jednocześnie życząc wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z uczestników spotkania otrzymał niedawno dostarczone filmy promocyjne na płytach CD oraz drukowane mapy Doliny Strugu.

Kończący się rok 2016 skłania do podsumowania działań w ramach inicjatyw klastrowych, które z pewnością przynoszą oczekiwane rezultaty. Comiesięczne spotkania klastrów to nie tylko ilość wydanych publikacji, ulotek czy zorganizowanych wydarzeń, ale przede wszystkim zacieśnienie współpracy między podmiotami o podobnym profilu działalności dla wspólnego, dynamicznego rozwoju Doliny Strugu. 

 

Fotorelacja ze spotkania znajduje się w Galerii zdjęć.

Film promocyjny z Doliną Strugu w tle

02.10.2017 12:10
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego, który został wyemitowany w TVP Rzeszów.

Dom Zdrowia w Błażowej ofertą Urlopu Duchowego w Dolinie Strugu

15.09.2017 09:01
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Domu Zdrowia w Błażowej i skorzystania z wczasów zdrowotnych na terenie Doliny Strugu!

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!