Ostatnie spotkanie klastrów w tym roku za nami

22 grudnia 2016
W dniu 13 grudnia 2016 r. miało miejsce ostatnie w tym roku połączone spotkanie klastrów Turystycznego oraz Producentów i Przetwórców mikroregionu Dolina Strugu.

Na początku spotkania, Prezes Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, Pan Kazimierz Jaworski, przywitał wszystkich obecnych na spotkaniu, również przedstawicieli Centrum Projektów Polska Cyfrowa: Panią Katarzynę Birek oraz Jakuba Kareńko, którzy przebywali na kontroli Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu.

Po przywitaniu, Prezes zaprosił wszystkich obecnych do zapoznania się z programami finansowania gospodarstw rolnych i ekologicznych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zbliżającym się naborem na restrukturyzację gospodarstw (I kwartał 2017 r.).

Następnie Pani Monika Szymańska podsumowała dotychczasową działalność obydwu klastrów, wydarzenia jakie współorganizowały, wydane materiały promocyjne, organizowane konferencje, reasumując, iż dotychczas była to bardzo owocna współpraca. Po podsumowaniu, Pani Monika zaproponowała aby spośród członków obydwu klastrów zostali wybrani ich przedstawiciele, którzy będą pełnić niejako funkcję koordynatorów. Po przeprowadzeniu głosowania, koordynatorem klastra producentów i przetwórców została Pani Dorota Leniard, zaś klastra turystycznego, Pani Małgorzata Kielar.

Po przeprowadzeniu wyborów, Pani Monika przedstawiła obecnym na spotkaniu podstawowe informacje na temat ogłoszenia o naborze wniosków na rozwój MŚP w ramach RPO WP w poddziałaniu 1.4.1 a następnie odpowiadała na pytania zainteresowanych osób.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie propozycji wynajęcia powierzchni handlowej dla członków klastra przetwórczego na Giełdzie Agrohurt w Rzeszowie. W trakcie dyskusji poszczególne osoby wyraziły swoje opinie dotyczące wynajęcia powierzchni na podstawie doświadczenia w tego rodzaju sprzedaży. Po zakończeniu dyskusji ustalono miejsce dalszych spotkań klastrów na biuro projektu w Tyczynie, w okresie od stycznia do kwietnia 2017 roku. Na zakończenie spotkania, Kierownik programu, Pan Przemysław Grzebyk podziękował wszystkim za obecność, jednocześnie życząc wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Każdy z uczestników spotkania otrzymał niedawno dostarczone filmy promocyjne na płytach CD oraz drukowane mapy Doliny Strugu.

Kończący się rok 2016 skłania do podsumowania działań w ramach inicjatyw klastrowych, które z pewnością przynoszą oczekiwane rezultaty. Comiesięczne spotkania klastrów to nie tylko ilość wydanych publikacji, ulotek czy zorganizowanych wydarzeń, ale przede wszystkim zacieśnienie współpracy między podmiotami o podobnym profilu działalności dla wspólnego, dynamicznego rozwoju Doliny Strugu. 

 

Fotorelacja ze spotkania znajduje się w Galerii zdjęć.

Zapytanie ofertowe nr 112

09.10.2018 14:28
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz wykonania inwestycji pod nazwą: Budowa ogrodniczych tuneli foliowych.

Szkolenia na instalatora systemów OZE

28.05.2018 12:13
Sieć Parków Energii Słonecznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Błażowej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia na instalatora systemów OZE, w ramach projektu „Specjalista nowych technologii - instalator systemów OZE”.

Wesołych Świąt!

23.12.2017 09:31

Mikołajki 2017 i Błażowski Jarmark Bożonarodzeniowy

10.12.2017 08:00
Już 17 grudnia br. na Hali Sportowej w Błażowej odbędą Mikołajki 2017, połączone z Błażowskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym!

EKOGALA 2017

23.11.2017 12:08
Już 8 i 9 grudnia w G2A Arena CWK WP w Jasionce odbędą się XI Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA 2017.