Błażowa

Rezerwat Mójka

09 września 2014

Rezerwat Mójka- został utworzony dnia 25 lipca 19997 roku na powierzchnie 285,56 ha w leśnictwie Kąkolówka. Jego teren obejmuje obszar lasów pomiędzy przysiółkami Mójka (przysiółek Futomy), Widacz i Pod Lasem (przysiółek Kąkolówki). Do najcenniejszych elementów przyrody rezerwatu, stanowiący główny przedmiot ochrony nalezą ekosystemy leśne tworzone przez lasy jodłowe i bukowe. Na uwagę zasługuje także fauna w postaci bobra europejskiego, dzięcioła trójpalczastego, salamandry plamistej a także pojawiającego się w rezerwacie bociana czarnego. Na terenie rezerwatu znajdują się dwie ścieżki przyrodniczo edukacyjne, „Szlak bobra” oraz „Szlak Jelenia”. Szlak bobra oznaczony jest kolorem czerwonym, jest to łatwiejsza i krótsza trasa, której przejście zajmuje ok. 1.5 h. Szlak jelenia oznaczony jest kolorem żółtym. Jest to trasa zdecydowanie trudniejsza, na przejście tej trasy trzeba zarezerwować sobie ok. 5h.
Źródło: http://www.blazowa.itl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=62

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.