Błażowa

Rezerwat Wilcze

09 września 2014

Rezerwat Wilcze to rezerwat florystyczny o powierzchni 342 ha utworzony 25 lipca 1997 roku w leśnictwie Kąkolówka. Przedmiotem ochrony są tu zbiorowiska leśne tworzone przez drzewostany jodłowe z dużym udziałem buka. Bogactwo florystyczne wyraża się obecnością 308 gatunków roślin naczyniowych.

Źródło: http://www.blazowa.itl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=62

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.