Obszary chronionego krajobrazu w Dolinie Strugu

08 września 2014
Ogólne informacje na temat obszarów chronionego krajobrazu w mikroregionie Doliny Strugu

Najcenniejszym pod względem krajobrazowym i przyrodniczym teren Pogórza Dynowskiego , w skład  którego wchodzi obszar gmin: Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne, Niebylec z wsią Gwoźnica oraz Markowa z wsią Husów, został objęty ochroną prawną jako. tzw. Obszar  Chronionego Krajobrazu o powierzchni 24620 ha. Południowo-wschodnia, najatrakcyjniejsza krajobrazowo część gminy Tyczyn (obszar ok. 1100 ha) wchodzi w skład Hyżniańsko- Gwoźnickiego  Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on fragment wzgórz na południowy- wschód od drogi z Kielnarowej do Chmielnika (wzdłuż potoku Chmielnik i na wschód od drogi Rzeszów-Dynów- na odcinku od Kielnarowej do granicy z gminą Błażowa). Najwyżej położoną partię wzgórz porasta ok. 100 ha kompleks leśny tzw. Borkowski Las, poniżej malownicze widoki pól i łąk poprzecinanych jarami i dolinami potoków. Piękno obszaru można podziwiać z licznych miejsc określanych  jako ciągi i punkty widokowe. Hyżniańsko- Gwoźnicki ObszaruChronionego Krajobrazu jest drugim  co do wielkości (po Mielecko-Kolbuszowskim) obszarem chronionego krajobrazu w województwie podkarpackim. Przeważają tu lasy liściaste i mieszane, tworzące grądy i skupiska drzew bukowych będące pozostałością pradawnej buczyny karpackiej. Skupiska drzew w dolinach rzecznych są pozostałością lasów łęgowych. W rezerwacie przyrody Mójka (gmina Błażowa), znajdującym się na terenie tego obszaru, przedmiotem ochrony jest las bukowo-jodłowy oraz stanowisko bobra europejskiego. Rezerwat Wilcze (gminy Błażowa i Niebylec) został utworzony ze względu na kompleks jodły  podgórskiej ze znacznym udziałem buka.     

Hyżniańsko-Gwoźnicki  Obszar Chronionego Krajobrazu jest bogaty faunistycznie, stanowi ostoję rzadkich gatunków, takich jak puchacz Bubo-Bubo, bocian czarny, salamandra plamista (leśnictwo Szklary i Hadle Szklarskie), rzadki motyl górski- niepylak mnemozyn (okolice Błażowej) oraz borsuka, gronostaja, łasicy, chomika, rzadkich ptaków drapieżnych: krogulca, myszołowa oraz licznych ptaków śpiewających. Swoją ostoję mają tu również zwierzęta łowne.    

Zapytanie ofertowe nr 112

09.10.2018 14:28
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz wykonania inwestycji pod nazwą: Budowa ogrodniczych tuneli foliowych.

Szkolenia na instalatora systemów OZE

28.05.2018 12:13
Sieć Parków Energii Słonecznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Błażowej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia na instalatora systemów OZE, w ramach projektu „Specjalista nowych technologii - instalator systemów OZE”.

Wesołych Świąt!

23.12.2017 09:31

Mikołajki 2017 i Błażowski Jarmark Bożonarodzeniowy

10.12.2017 08:00
Już 17 grudnia br. na Hali Sportowej w Błażowej odbędą Mikołajki 2017, połączone z Błażowskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym!

EKOGALA 2017

23.11.2017 12:08
Już 8 i 9 grudnia w G2A Arena CWK WP w Jasionce odbędą się XI Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA 2017.