Żółty szlak "Dookoła Rzeszowa" częściowo biegnący przez Dolinę Strugu.

28 sierpnia 2014

Na terenie gminy Tyczyn biegnie ok. 13 kilometrowy fragment szlaku „Dookoła Rzeszowa” (cała dł. 120 km). Jego początek na granicy gminy Tyczyn z gminą Lubenia znajduję się koło przysiółka Przylasek. Z Rzeszowa można tu dojechać autobusem przez Budziwój. Od przystanku Przylasek idziemy drogą, kilkaset metrów na południe, gdzie natrafiamy na znakowany szlak, którym kierujemy się na wschód. Lasem, przechodząc obok źródełka z kapliczką (tzw. „ Studzionka”), docieramy do przysiółka Skotnik i dalej do Hermanowej. Omijamy centrum wsi i polnymi drogami w kierunku północnym w okolicy przysiółka Za Wodą do drogi Tyczyn – Błażowa. Szlak przechodzi przez miasto Tyczyn, następnie polami kieruje się pomiędzy zabudowaniami przysiółka Kielnarowskie, wśród niewielkich lasków i rozproszonej zabudowy w górę, osiągając wał wzniesienia pomiędzy Matysówką a Kielnarową. Tu szlak żółty krzyżuje się ze szlakiem niebieskim. Dalej w dół, drogą do wsi Matysówka, a następnie nieco w górę, do granicy gminy ,dochodzimy do przystanku autobusowego w Św. Rochu. Szlak-w całości traktowany jako nizinny - poprowadzony jest na omawianym odcinku w urozmaiconym, pagórkowatym terenie (różnice wzniesień do 100m). Czas przejścia wynosi 4,5 do 5 godz. Wycieczkę można rozłożyć na dwa spacery: np. z Przylasku do Tyczyna i z Tyczyna do Św.Rocha –  z uwzględnieniem zwiedzania miasta. Najładniejsze widoki możemy spotkać w drodze z Czerwonek do Tyczyna  - z pól przed przysiółkiem Za Wodą(znajduję się tu najwyższy w okolicy punkt widokowy – 347 m n.p.m) oraz z krzyżówki szlaków żółtego i niebieskiego.

Tekst opracowany na podstawie publikacji "Przewodnik historyczno-krajoznawczy mikroregion Dolina Strugu" 1995.

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.