Pomniki przyrody żywej 1

09 września 2014

Kilkadziesiąt drzew znajdujących się na obszarze gminy Hyżne, z których trzy są traktowane jako pomniki przyrody żywej (dwie grupy dębów szypułkowych rosnących na terenie dawnego parku dworskiego a obecnie Szkoły Podstawowej w Hyżnem oraz jeden dąb szypułkowy rosnący pojedynczo w pobliżu Szkoły Podstawowej w Dylągówce).

Dęby  szypułkowe (obwód 530 I 523 cm) na terenie zespołu pałacowo-parkowego  w Tyczynie

Dęby szypułkowe (obwód 410 i 465 cm)oraz lipa drobnolistna (460 cm)przy Szkole Podstawowej w Borku Starym,

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.